Kontakt line 568 884 134
Úřední hodiny:
Po 7:00 - 17:00, St 7:30 - 16:00
pro odběr NOVINEK
 
 

kraj Vysocina

Tento projekt vznikl
za finanční podpory
kraje Vysočina


Fond 
Vysociny

Nové telefonní číslo pošty v Opatově

Informujeme občany že je v platnosti nové telefonní číslo 954 267 528 pobočky České pošty s. p. v Opatově.

více >>>

line

Svoz vyřazených elektrospotřebičů

V pátek 2. října 2020 budou členové hasičského sboru v Opatově provádět sběr nepotřebných elektrospotřebičů jako jsou pračky, žehličky, mikrovlnné trouby, šlehače, ledničky apod. Vyřazená zařízení je třeba připravit k odvozu ke svým domům. Starším občanům členové hasičského sboru rádi pomohou.

více >>>

line

Možnost objednání provedení kominických prací

Oznamujeme občanům, že kominictví p. Václav Růžičky z Třebíče bude v předpokládaném termínu od 30. září 2020 do 8. 10. 2020 provádět v Opatově kominické práce. Zájemci se mohou hlásit nejlépe telefonicky na podatelně městyse.

více >>>

line

Svoz nebezpečného odpadu a možnost využití velkoobjemového kontejneru

VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER

bude přistaven ve dvoře úřadu městyse ve dnech


středa 23. 9. 2020         9:00 – 16:00

čtvrtek 24. 9. 2020        6:00 – 14:30

pátek 25. 9. 2020           6:00 – 14:30

sobota 26. 9. 2020         7:00 –  09:00


Do tohoto kontejneru můžete ukládat:

  • nábytek, koberce, linolea, umyvadla, vany, WC mísy apod.

Do kontejneru NEpatří:

  • nebezpečný odpad* (např.: autobaterie, zářivky, barvy rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče, sporáky apod.

*SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

S O B O T A  26. ZÁŘÍ 2020

U PRODEJNY COOP OD  8.25  -  8.55

více >>>

line

Změna úředních hodin městyse Opatov pro veřejnost

Od 3. 9. 2020 dochází ke změně úředních hodin z důvodu zvýšeného rizika nákazy COVID-19.

Úřední hodiny pro veřejnost:

pondělí od 8.00 do 17.00 hodin

středa od 8.00 do 16.00 hodin

 

V ostatních dnech bude pro veřejnost úřad uzavřen


Žádáme občany, aby pro vyřizování svých záležitostí využívali telefon č. 568 884 134, email opatov@opatov.cz nebo datovou schránku : fivb24j

Při osobní návštěvě úřadu je třeba mít nasazenou roušku a vydenzifikovat si ruce. Dezinfekce je na podatelně.

více >>>

line

Pravidla používání ochranných roušek od 1. 9. 2020

více >>>

line

Sdělení od provozovatele veřejného vodovodu

více >>>

line

STAV VODY

 

Voda z veřejného vodovodu je od 14.8.2020 pitná!!!

Sdělení odběratelům vody ze skupinového vodovodu Opatov – Předín – Štěměchy

 

Voda ve skupinovém vodovodu byla po extrémních srážkách v předchozím období v kombinaci s půdou zdevastovanou likvidací kůrovcové kalamity neupravitelná a dne 16. 6. 2020 prohlášena na nepitnou.

Po provedených opatřeních, zejména úpravě vodoteče v jímacím území a urychlení odtoku balastních vod, se kvalita surové vody zlepšila a voda se stala opět upravitelnou. Vzorky vody odebrané ve vodovodní síti v tomto týdnu potvrdily, že kvalita vody odpovídá vyhlášce č. 252/2004 Sb.

Sdělujeme tedy, že od 14. 8. 2020 odpovídá voda ve skupinovém vodovodu Opatov legislativním požadavkům a je vodou pitnou.

 

Třebíč, 14. 8. 2020

Ing. Jaroslav Hedbávný, ředitel divize VAS, a. s.

více >>>

line

Nově povinnost nošení roušek

Na základě mimořádného opatření Krajské hygienické stanice kraje Vysočina č. 9/2020 mají občané povinnost nosit roušky ve všech zdravotnických zařízeních, u lékaře, stomatologa a v sociálních zařízeních, dětských domovů a výchovných ústavů pro mládež. Platnost od 29. 7. 2020. Netýká se dětí do 2 let a osob s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závěžnou alternací duševního stavu, jejich mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.

více >>>

line

COVID LINKA KRAJE VYSOČINA

Telefonní číslo 564 602 602 mohou občané využívat sedm dní v týdnu v době od 8.00 do 22.00 hodin.

více >>>

line

KORONAVIRUS - Jak se chovat při epidemii a karanténě

více >>>

line

Svoz komunálního odpadu v Opatově

Svoz komunálního odpadu provádí firma Esko-T  v Opatově každou lichou středu.

více >>>

line

Opakovaní hlášení místního rozhlasu na tel. č. 607645247

Informuje občany, že je v provozu nové telefonní číslo 607645247, na kterém lze opakovaně vyslechnout poslední hlášení místního rozhlasu v Opatově.

více >>>

line

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin

více >>>

line

Ukládání stavební suti a využívání obecní kompostárny

Místo pro ukládání stavební suti a další využívání kompostárny je od 24. 6. 2019 přístupno pouze za přítomnosti pracovníků městyse Opatov ve dnech:

PONDĚLÍ         od 10.00 h do 12.00 h

SOBOTA         od  08.30 h do 10.00 h

 

více >>>

line

UPOZORNĚNÍ - předcházení vzniku lesních požárů

Úřad městyse Opatov vyhlašuje zákaz pálení klestu, vypalování trávy, odhazování nedopalků cigaret v lesních porostech. Vyzývá k co největší opatrnosti při pracích v lese z důvodu častého výskytu požárů v katastru naší obce.

více >>>

line

Výzva vlastníkům lesa

více >>>

line

Kam s použitými pneumatikami

Zpětný odběr použitých pneumatik zajišťuje firma Radek Neubauer, Opatov 207.

více >>>

line

MUDR.Kotyzová-rozpis ordinačních hodin od 1.8.2017

více >>>

line

Kontakt hrobník

INFORMACE PRO OBČANY

Zajištění vykopání hrobu, odkrytí a zakrytí náhrobních desek provádí pan Zdeněk Smejkal,  telefonní číslo 721297823, který má profesní kvalifikaci pro práci hrobníka a zajišťuje tyto práce pro městys Opatov.

Stálá služba pro převozy zesnulých funguje na tel. čísle 603 452 119.

více >>>

line
počítadlo.abz.cz