Kontakt line 568 884 134
Úřední hodiny:
Po 7:00 - 17:00, St 7:30 - 16:00
pro odběr NOVINEK
 
 

kraj Vysocina

Tento projekt vznikl
za finanční podpory
kraje Vysočina


Fond 
Vysociny

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

více >>>

line

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

více >>>

line

Cyklovýlet na rozhlednu Oslednici

více >>>

line

Pozvánka na koncert skupiny Kozlaňáci

více >>>

line

MUDr. Vlková - dovolená

více >>>

line

Hledá se majitel psa

více >>>

line

nabídka zaměstnání

více >>>

line

Informace VAS k vypouštění bazénů

V případě, že občané využívají bazén se sladkovodní vodou upravenou chemikáliemi, je vhodné bazén nechat několik dní (řádově 3-5) bez chemické úpravy, tak aby z vody vyprchal zejména chlór. Poté je možné vodu z bazénu využít například pro zalévání zahrady nebo vodu postupně vypustit a nechat vsakovat. Je také možné vodu z bazénu vypustit do kanalizace. V tomto případě doporučujeme postupné a pomalé vypouštění. Vypouštění vody z bazénu do vodních toků není ze zákona možné, k tomu by občané museli mít zvláštní povolení.

Pokud mají občané bazén se slanou vodou, je varianta se zaléváním nebo vsakováním bezpředmětná. Jedinou možností je tedy vypustit vodu do kanalizace. Technologie čistíren odpadních vod jsou konstruované tak, aby si s množstvím soli, které se běžně v bazénech používá, dokázaly poradit. Přesto je vhodné vodu před vypuštěním, zejména v případě větší koncentrace soli ve vodě, zředit.

Při vypouštění vody do kanalkzace je v obou případech nutné řídit se kanalizačním řádem příslušné kanalizační sítě.

 

Vodárenská akciová společnost a.s.

více >>>

line

Velkoobjemový kontejner

více >>>

line

Svoz nebezpečného odpadu

více >>>

line

Investice do zemědělských podniků

více >>>

line

Oznámení o výkonu topografických prací

více >>>

line

Výběrové šetření o energetické spotřebě v domácnostech

více >>>

line

Pozor na konec platnosti občanského průkazu

více >>>

line

Kotlíkové dotace

více >>>

line

Certifikát enviromentálního vyúčtování

více >>>

line

Ordinační hodiny MUDr. Kotyzové

více >>>

line

cena vodného a stočného 2015

více >>>

line

Upozornění na volné pobíhání domácích zvířat

více >>>

line

Přepravní služba SOS

více >>>

line

Informace o změně čísla - zubařka

více >>>

line
počítadlo.abz.cz