Kontakt line 568 884 134
Úřední hodiny:
Po 7:00 - 17:00, St 7:30 - 16:00
pro odběr NOVINEK
 
 

kraj Vysocina

Tento projekt vznikl
za finanční podpory
kraje Vysočina


Fond 
Vysociny

Nové telefonní číslo pošty v Opatově

Informujeme občany že je v platnosti nové telefonní číslo 954 267 528 pobočky České pošty s. p. v Opatově.

line

Svoz vyřazených elektrospotřebičů

V pátek 2. října 2020 budou členové hasičského sboru v Opatově provádět sběr nepotřebných elektrospotřebičů jako jsou pračky, žehličky, mikrovlnné trouby, šlehače, ledničky apod. Vyřazená zařízení je třeba připravit k odvozu ke svým domům. Starším občanům členové hasičského sboru rádi pomohou.

line

Možnost objednání provedení kominických prací

Oznamujeme občanům, že kominictví p. Václav Růžičky z Třebíče bude v předpokládaném termínu od 30. září 2020 do 8. 10. 2020 provádět v Opatově kominické práce. Zájemci se mohou hlásit nejlépe telefonicky na podatelně městyse.

line

Svoz nebezpečného odpadu a možnost využití velkoobjemového kontejneru

VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER

bude přistaven ve dvoře úřadu městyse ve dnech


středa 23. 9. 2020         9:00 – 16:00

čtvrtek 24. 9. 2020        6:00 – 14:30

pátek 25. 9. 2020           6:00 – 14:30

sobota 26. 9. 2020         7:00 –  09:00


Do tohoto kontejneru můžete ukládat:

  • nábytek, koberce, linolea, umyvadla, vany, WC mísy apod.

Do kontejneru NEpatří:

  • nebezpečný odpad* (např.: autobaterie, zářivky, barvy rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče, sporáky apod.

*SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

S O B O T A  26. ZÁŘÍ 2020

U PRODEJNY COOP OD  8.25  -  8.55

line

Změna úředních hodin městyse Opatov pro veřejnost

Od 3. 9. 2020 dochází ke změně úředních hodin z důvodu zvýšeného rizika nákazy COVID-19.

Úřední hodiny pro veřejnost:

pondělí od 8.00 do 17.00 hodin

středa od 8.00 do 16.00 hodin

 

V ostatních dnech bude pro veřejnost úřad uzavřen


Žádáme občany, aby pro vyřizování svých záležitostí využívali telefon č. 568 884 134, email opatov@opatov.cz nebo datovou schránku : fivb24j

Při osobní návštěvě úřadu je třeba mít nasazenou roušku a vydenzifikovat si ruce. Dezinfekce je na podatelně.

line

Pravidla používání ochranných roušek od 1. 9. 2020

line

Sdělení od provozovatele veřejného vodovodu

line

STAV VODY

 

Voda z veřejného vodovodu je od 14.8.2020 pitná!!!

Sdělení odběratelům vody ze skupinového vodovodu Opatov – Předín – Štěměchy

 

Voda ve skupinovém vodovodu byla po extrémních srážkách v předchozím období v kombinaci s půdou zdevastovanou likvidací kůrovcové kalamity neupravitelná a dne 16. 6. 2020 prohlášena na nepitnou.

Po provedených opatřeních, zejména úpravě vodoteče v jímacím území a urychlení odtoku balastních vod, se kvalita surové vody zlepšila a voda se stala opět upravitelnou. Vzorky vody odebrané ve vodovodní síti v tomto týdnu potvrdily, že kvalita vody odpovídá vyhlášce č. 252/2004 Sb.

Sdělujeme tedy, že od 14. 8. 2020 odpovídá voda ve skupinovém vodovodu Opatov legislativním požadavkům a je vodou pitnou.

 

Třebíč, 14. 8. 2020

Ing. Jaroslav Hedbávný, ředitel divize VAS, a. s.

line

Nově povinnost nošení roušek

Na základě mimořádného opatření Krajské hygienické stanice kraje Vysočina č. 9/2020 mají občané povinnost nosit roušky ve všech zdravotnických zařízeních, u lékaře, stomatologa a v sociálních zařízeních, dětských domovů a výchovných ústavů pro mládež. Platnost od 29. 7. 2020. Netýká se dětí do 2 let a osob s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závěžnou alternací duševního stavu, jejich mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.

line

COVID LINKA KRAJE VYSOČINA

Telefonní číslo 564 602 602 mohou občané využívat sedm dní v týdnu v době od 8.00 do 22.00 hodin.

line

 1 2  |  další >>
strana: 1 / 2   celkem: 20 záznamů
počítadlo.abz.cz