Kontakt line 568 884 134
Úřední hodiny:
Po 7:00 - 17:00, St 7:30 - 16:00
pro odběr NOVINEK
 
 

kraj Vysocina

Tento projekt vznikl
za finanční podpory
kraje Vysočina


Fond 
Vysociny

POPLATKY V ROCE 2019

 

MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2018

 

MÍSTNÍ POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD V ROCE 2019:

DOSPĚLÝ: 370 Kč/osoba

NAD 70 let: 270 Kč/osoba

DO 15 let: 270 Kč/osoba*

REKREAČNÍ OBJEKT: 370 Kč/objekt

*pokud dosáhne kdykoli během roku 2018 patnácti let - platba jako dospělý!

 

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ V ROCE 2018:

150 Kč/pes

 

Poplatky je možno uhradit hotově na podatelně úřadu městyse i bezhotovostně na účet městyse Opatov: č. ú. 4426711/0100. Do poznámky uveďte, že se jedná o platbu poplatku za TKO/psa. Jako variabilní symbol uveďte Vaše číslo popisné.

Upozorňujeme občany, že poplatky je nutno uhradit do konce měsíce března 2019. Po tomto datu bude k částce každého poplatku připočteno 100 Kč (viz čl. 7 obecně závazné vyhlášky městyse Opatov č. 5/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a čl. 9 obecně závazné vyhlášky č. 7/2017 o místním poplatku ze psů). Neuhrazené poplatky budou dále vymáhány v exekučním řízení.

 

počítadlo.abz.cz