Kontakt line 568 884 134
Úřední hodiny:
Po 7:00 - 17:00, St 7:30 - 16:00
pro odběr NOVINEK
 
 

kraj Vysocina

Tento projekt vznikl
za finanční podpory
kraje Vysočina


Fond 
Vysociny

Péče o přírodní a kulturní dědictví obce Opatov na Moravě

Péče o přírodní a kulturní dědictví obce Opatov na Moravě

 

Pestrá společenstva na suchých mezích podél silnice z Opatova do Kněžice zaujaly pozornost ZO ČSOP Kněžice, která se o tento mizející biotop stará již dva roky. Pozemky nacházející se na této lokalitě jsou ve vlastnictví městyse Opatov, který souhlasil s dlouhodobým záměrem ZO ČSOP Kněžice pečovat o tyto zbytky bývalých suchých pastvin. Péče o tuto lokalitu spočívá v kosení, odklízení biomasy a pastvě ovcí. Tyto aktivity zajišťovala ZO ČSOP Kněžice svépomocí nebo s pomocí dobrovolníků díky finanční podpoře z Programu péče o krajinu MŽP ČR. Rozpočet programu na rok 2010 se zúžil, tak se ZO ČSOP Kněžice společně s městysem Opatov a Sokolem Opatov rozhodla podat projekt do grantového řízení Nadace VIA (www.nadacevia.cz) v rámci programu "ČSOB a Poštovní spořitelna na podporu regionů". Projekt nese název "Péče o přírodní a kulturní dědictví obce Opatov na Moravě" a byl úspěšně podpořen v květnu 2010. Cílem tohoto pilotního projektu je zvýšit zájem občanů obce Opatov na Moravě o přírodní a kulturní hodnoty v jejich obci a okolí, povzbudit je k vlastní aktivitě v ochraně obecního přírodního a kulturního dědictví a vybudovat fungující partnerství mezi občany Opatova na Moravě, neziskovou organizací ZO ČSOP Kněžice a veřejnou správou. Pojem biodiverzita (rozmanitost) je stále velkou neznámou mezi laickou veřejností a je třeba jej přiblížit občanům konkrétních obcí konkrétními příklady z jejich bezprostředního okolí. Jedině skrze osobní seznámení se s rozmanitostí jejich domovské krajiny mohou pochopit její význam pro jejich život, zaujmout zodpovědný vztah k neustále se snižující rozmanitosti a zapojit se aktivně do ochrany biodiverzity ve svém regionu. Projekt reaguje na vlastní zájem obce Opatov na Moravě dozvědět se o přírodním dědictví ve své obci a jejím okolí a snahu pečovat nejen o kulturní dědictví, ale také přírodně cenné lokality v katastru své obce.

více >>>

line

DEN OPATOVSKÝCH PAMÁTNÝCH STROMŮ

DEN OPATOVSKÝCH PAMÁTNÝCH STROMŮ

více >>>

line

Kosení strání 26.8.2010

Kosení strání 26.8.2010

více >>>

line

Zveme občany  na další zajímavou akci Českého svazu ochránců přírody Kněžice, tentokrát do Opatova nedaleko Kněžic. ČSOP Kněžice má společný projekt s obcí a Sokolem Opatov, ve kterém pečuje o přírodní a kulturní památky obce. V červnu proběhla exkurze pro veřejnost na suché stráně za Opatovem, o které se již třetím rokem ČSOP Kněžice stará. Občanům Opatova a okolních obcí byla představena fauna a flora žijící na těchto bývalých obecních pastvinách a důvody jejich ochrany. Připravili jsme také malou přírodovědnou soutěž pro děti. Nyní vás chceme pozvat na druhou společnou akci v rámci tohoto projektu, která navazuje na předešlé aktivity. Jedná se o kosení Opatovských strání. Dalším počinem bude oprava suché kamenné zídky okolo kaple sv. Anny v Opatově na přelomu září a října tohoto roku a ošetření aleje vedoucí ke kapli v listopadu.  www.csopknezice.cz.

více >>>

line

Procházka 26.6.2010

Procházka 26.6.2010

více >>>

line

Noviny napsali

více >>>

line

Práce u sv.Anny 25.9.2010

Práce u sv.Anny 25.9.2010

více >>>

line

strana: 1 / 1   celkem: 7 záznamů
počítadlo.abz.cz