Kontakt line 568 884 134
Úřední hodiny:
Po 8:00 - 16:00, St 8:00 - 16:00
pro odběr NOVINEK
 
 

kraj Vysocina

Tento projekt vznikl
za finanční podpory
kraje Vysočina


Fond 
Vysociny

Placení poplatků v roce 2022

Obecně závazná vyhláška městyse Opatov č. 2/2021 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

stanovuje:  základní sazbu poplatku                                                        550,- Kč

sníženou sazbu poplatku (osoby mladší 15let a starší 70 let)              450,- Kč

sazbu majitelům rekreačních objektů                                                     550,- Kč

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí :

a) fyzická osoba přihlášená v obci,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku ze psů

Sazba poplatku činí

(1) Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a) za jednoho psa ....................................................................................250,- Kč

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ........................... .. .......500,- Kč,

c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let .........................................  200,- Kč,

d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele,

kterým je osoba starší 65 let …………………………………........................................250,- Kč.

Poplatek je splatný nejpozději do  31. 3. 2022.

Způsob úhrady:

a) bezhotovostně na účet obce č. 4426711/0100

- VS: číslo popisné a nebo číslo evidenční

- do zprávy pro příjemce: jméno a příjmení plátce

b) v hotovosti na podatelně městyse Opatov - úřední hodiny


PLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠEK NALEZNETE NA: www. opatov.cz/uredni deska/

Prosíme občany, aby využívali bezhotovostní provádění úhrad z důvodu probíhající pandemie Covidu-19. DĚKUJEME.

line

Poplatek za likvidaci TKO

line

Reklamační řád dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod

line

Všeobecné podmínky dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod

line

Poplatky Czech Point, správní poplatky

line

poplatek za užívání veřejného prostranství

line

Poplatek z pobytu

line

Poplatek ze psů

line

strana: 1 / 1   celkem: 8 záznamů
počítadlo.abz.cz