Kontakt line 568 884 134
Úřední hodiny:
Po 7:00 - 17:00, St 7:30 - 16:00
pro odběr NOVINEK
 
 

kraj Vysocina

Tento projekt vznikl
za finanční podpory
kraje Vysočina


Fond 
Vysociny

Kaple sv.Anny

Kaple sv.Anny

 

V údolí potoka Brtničky, v nadmořské výšce 581 m, asi 17 km na západ od Třebíče, rozkládá se největší městečko třebíčského okresu Opatov. Na mírném kopečku za Opatovem směrem jižním, při cestě do lesa "Zákopů" a k rybníkům Jinšovu a Vidláku, stojí kaple zasvěcená svaté Anně. Kolem kapličky jsou staleté košaté stromy, které poskytují v parném létě příjemný chládek. Na úpatí kopečka je studánka se znamenitým, nikdy nevysýchajícím pramenem tvrdé, studené vody.

Sem na toto místo se každoročně scházívá mnoho lidí zblízka i z dáli, aby zde slavili slavnou opatovskou anenskou pouť, která se slaví vždy v neděli po svátku svaté Anny (26. července).

Církev pravoslavná zde postavila v roce 1933 pravoslavný chrám, který je zasvěcen rodičům panny Marie Joachimovi a Anně. Je vidno, že se tedy zde sv. Anna těší veliké úctě, jakož i vážnosti. Je oblíbenou patronkou žen - matek a bývala zde kdysi za časů dolování a rýžování zlata v Opatově patronkou horníků. Pravoslavná kaple je postavena nedaleko katolické, hned na kraji Opatova.

O místě, kde kaple sv. Anny stojí, vypravuje se mezi lidem i v okolí mnoho pověstí.

V dávných dobách, dokud kaple na kopečku ještě nestála, slyšeli prý lidé vždycky o půlnoci před svátkem sv. Anny na kopečku podivný zpěv. Zdálo se jim, že je tam shromážděno tajemné procesí, od něhož zpěv pochází. Nikdo však procesí nespatřil.

Lidé si o tajemném procesí a jeho zpěvu všude vyprávěli. Když prý potom byli i uzdraveno několik nemocných vodou z pramenů, která prýští v uvedené již studánce, začaly kolovat pověsti o zázračném místu i zázračné vodě.

Z daleka i zblízka sem počali proudit průvody zbožných poutníků. Nosili si "zázračnou" vodu v lahvích i domů a začali léčit hlavně oční neduhy…

Později postavila obec na tomto místě kapličku ke cti svaté Anny. Snad to bylo také z toho důvodu, že v Opatově a v jeho okolí bylo tou dobou mnoho horníků, kteří měli svatou Annu za svou patronku. Místo kolem kaple bylo současně osázeno stromy, pozvolný kopeček pak byl upraven terasovitě, jak je až do našich dnů.

 

 
line

Fotogalerie

Uvnitř kaple

Uvnitř kaple


Pravoslavný kostel

Pravoslavný kostel


Uvnitř kostela

Uvnitř kostela


Studánka u sv. Anny

Studánka u sv. Annypočítadlo.abz.cz