Kontakt line 568 884 134
Úřední hodiny:
Po 8:00 - 16:00, St 8:00 - 16:00
pro odběr NOVINEK
 
 

kraj Vysocina

Tento projekt vznikl
za finanční podpory
kraje Vysočina


Fond 
Vysociny

 

Stavební úpravy a vybavení počítačové učebny v ZŠ Opatov

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014825

Primárním cílem je zajistit dětem jazykovou výuku s nejmodernější technikou. Byla vybudována a kompletně vybavena počítačová učebna, dále byla učebna vybavena pomůckami pro výuku biologie . Tento projekt také zajistil bezbariérový přístup pro žáky školy

Projektu byla poskytnuta finanční podpora ze strany Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, jenž je řízený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

line

Sociální bydlení v Opatově

CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0008864

Primárním cílem projektu je dlouhodobé a dostupné nájemní sociální bydlení, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením, vstup do dostupného nájemního bydlení. Cíle bude dosaženo rekonstrukcí stávající obecní budovy, kde vznikne dvanáct sociálních bytů. Sociální byty se základním vybavením budou určeny pro osoby, které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení a jsou schopné plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu. Sociální byty splňují všechny parametry sociálního bydlení stanovené pro IROP.

Projektu byla poskytnuta finanční podpora ze strany Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, jenž je řízený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

line

Stavební úpravy budovy mateřské školy Opatov – navýšení kapacity

Registrační číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012197


Cíl projektu:

Projekt je zaměřen na děti v předškolním věku – navýšení kapacity

projekt byl realizován v roce 2019


Projekt Stavební úpravy budovy mateřské školy Opatov – navýšení kapacity je spolufinancován Evropskou unií.

line

strana: 1 / 1   celkem: 3 záznamů
počítadlo.abz.cz