Kontakt line 568 884 134
Úřední hodiny:
Po 8:00 - 16:00, St 8:00 - 16:00
pro odběr NOVINEK
 
 

kraj Vysocina

Tento projekt vznikl
za finanční podpory
kraje Vysočina


Fond 
Vysociny

Změna úředních hodin od 22. 11. 2021

Ú Ř E D N Í   H O D I N Y

MĚSTYSE OPATOV

(platné od 22. 11. 2021)

Pondělí       8.00  -  16.00

Středa         8.00  -  16.00

 

Polední přestávka 12.00 – 12.30

 
 

počítadlo.abz.cz