Kontakt line 568 884 134
Úřední hodiny:
Po 8:00 - 16:00, St 8:00 - 16:00
pro odběr NOVINEK
 
 

kraj Vysocina

Tento projekt vznikl
za finanční podpory
kraje Vysočina


Fond 
Vysociny

Některá významná data z historie Opatova 1086 - 1980

 


1086 první písemná zpráva o vesnici Opatov

1234 podle údajů v zámeckém archivu v Třebíči byl postaven v Opatově kostel a fara

1481 zanikly sousední obce Martinice a Petrůvky

1487 Hynek z Valdštejna koupil Opatov od bratří Mikuláše, Jana a Václava Trpišových

1540 ves Opatov byla povýšena na městys

1623 novým majitelem Opatova a dalších 32 obcí se stal Collalto; byla to jeho odměna za věrné služby císaři při potlačení odboje českých stavů

1645 zanikly sousední obce Jeníšov, Šťítky a Stančice

1659 první zmínka o škole v Opatově

1662 (1696) dva kronikáři uvádějí různé letopočty požáru, při kterém vyhořela značná část obce s kostelem i školou a byly při tom zničeny i všechny písemné doklady obce

1764 mezní přísaha o les Hájek

1798 dělení pozemků zaniklých vsí u Opatova; cena uváděna "za kopy", od toho místní název Zákopy

1808 obec koupila dům č. 71 a zřídíla v něm školu (Stará škola)

1835
postaveny obecní sýpky, v nichž bylo první desetiletí po založení Sboru dobrovolných hasičů jejich skladiště

1838
založeny sklářské hutě

1841-45 vybudován nynější kostel sv. Bartoloměje; dřívější kostelík byl uvnitř nového zbourán

1860 vybudována nadstavba školy v č. 71

1871 zřízena pošta

1875 postavena kaple sv. Anny

1883 založen Sbor dobrovolných hasičů
hrálo se první ochotnické divadelní představení v hostinci "Na sále" Fr. Urbánka č. 161

1886 zanikly sklárny "Na hutích"

1889 vybudována "Nová škola" v č. 78

1892 Masné krámy, později školní učebna, byly upraveny na hasičské skladiště


1900 v Opatově bylo započato s výrobou perleťových knofliků

1906 založena základní organizace sociálně demokratidké strany dělnické

1913 založena dělnická tělovýchovná jednotka - DTJ

1918 založena tělocvičná jednota Sokol

1921 založena místní organizace Komunistické strany Československa

1923 otevřena nová budova sokolobny

1925 zřízen zdravotní obvod

1928 provedena elektrifikace celé obce

1929 první soukromá autobusová linka Telč - Opatov - Okříšky, podnikatel Fr. Měcháček

1930 Jedna z největších pořárních katastrov v obci Opatov 18.6.1930

1933 vybudován kostel pravoslavné církve

1935 provedena regulace místních potoků, úprava náměstí

1938 na náměstí postaven pomník osvobození

1939 ze Stonařova do Opatova přeložena česká měšťanská škola

1940 oslava 400 let městyse Opatova, byl vydán Památník 1540 - 1940

1945 7. května nálet na Opatov, pět krvavých obětí

1946 zřízena mateřská škola

1949 založeno jednotné zemědělské družstvo

1950 vybudována požární nádrž

1953 vybudována tírna lnu LUŽAN
oslava 70 let základní organizace SPO


1957-60 provedena přístavba školy

1960 provedena demolice starého požárního skladiště, dům č. 104 upraven na prozatímní požární zbrojnici

1964 v lese Hájku vybudováno rekreační středisko ZGK v Třebíči

1963 oslava 80 let základní organizace SPO


1967 vybudována autobusová čekárna na náměstí

1970-73 vybudována nová požární zbrojnice z č. 104


1971 zahájen provoz Humpoleckých strojíren na místě bývalé tírny lnu

1978 vytvořeno sloučené JZD Horácko se sídlem v Opatově (obce Brodce, Brtnička, Hory, Hrutov, Kněžice, Opatov, Předín, Štěmechy)

1980 otevřeno nové prodejní středisko Jednoty

 
line

Soubory ke stažení

Fabriciova mapa Moravy z roku 1569

Fabriciova mapa Moravy z roku 1569


Komenského mapa Moravy z roku 1627

Komenského mapa Moravy z roku 1627počítadlo.abz.cz