Kontakt line 568 884 134
Úřední hodiny:
Po 7:00 - 17:00, St 7:30 - 16:00
pro odběr NOVINEK
 
 

kraj Vysocina

Tento projekt vznikl
za finanční podpory
kraje Vysočina


Fond 
Vysociny

 

Stavební úpravy a vybavení počítačové učebny v ZŠ Opatov

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014825

Primárním cílem je zajistit dětem jazykovou výuku s nejmodernější technikou. Byla vybudována a kompletně vybavena počítačová učebna, dále byla učebna vybavena pomůckami pro výuku biologie . Tento projekt také zajistil bezbariérový přístup pro žáky školy

Projektu byla poskytnuta finanční podpora ze strany Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, jenž je řízený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

 
 

počítadlo.abz.cz